Privacyverklaring
Enjoy Luxury Shop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Enjoy Luxury Shop
Laan van Ambacht 4
2631 RJ Nootdorp 
Kvk 62561766
Btw NL854867168B01

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Enjoy Luxury Shop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit is het geval bij het plaatsen van een bestelling, bezorging, afhandelen van retouren, telefonisch contact en contact via e-mail.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@enjoyluxuryshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Enjoy Luxury Shop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw bestelling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Enjoy Luxury Shop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Enjoy Luxury Shop volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Enjoy Luxury Shop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Om jouw bestelling, bezorging of retour te kunnen verwerken is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken en dit is dan ook gebaseerd op jouw toestemming.
Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we staan voor behartiging van je belangen om optimale service te kunnen leveren, denk aan nieuwsbrieven, social media, reviews, beveiligingscamera’s in de showroom en persoonlijk advies.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Enjoy Luxury Shop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Camerabeelden bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting of veiligstellen en doorgeven aan de politie.
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna wordt het vernietigd.
Als je je ingeschreven hebt voor de nieuwsbrief dan bewaren we die gegevens net zolang totdat je je uitschrijft. We zullen in de toekomst de e-mails van niet gelezen nieuwsbrieven gaan verwijderen, hierover krijgt u nog bericht.
Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we wel lang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Enjoy Luxury Shop deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, mogen deze alleen gebruiken om namens Enjoy Luxury Shop jou een dienst te leveren. 
In onderstaande tabel zie je welke derden dit zijn, waarom en om welke persoonsgegevens het gaat. Enjoy Luxury Shop verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Functie van derden
Doel overdracht gegevens
Om welke gegevens gaat het
Webbouwers en hosting
Voor het aansturen van de vervoerders, Payment Service providers, data-management platformen, boekhouder en achteraf betalen.
Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum
Data-management platform
Om het klantgedrag op de site te inventariseren met als doel verbetering van de website en meer persoonlijke advertenties te krijgen (zie ook onder cookies)
Naam, adres, locatie, geslacht, leeftijd en andere openbare gegevens
Vervoerders
Voor het afleveren van je bestelling en het versturen van de track and trace zodat je je bestelling kan volgen.
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
Leveranciers
Dit gebruiken we alleen als we een gerepareerde machine of een bestelling rechtstreeks van een bepaalde leverancier naar je opsturen.
Naam, adres en eventueel e-mail adres.
Payment Service Provider (PSP)
Faciliteren van de online betalingen
Naam, bankrekeningnummer en eventueel meer als u voor achteraf betalen kiest.
Boekhouder
Voor het verwerken van de gegevens die nodig zijn voor de belastingsdienst.
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
Achteraf betalen
Om uw gegevens te controleren voor goedkeuring voor achteraf betalen, dit loopt via de PSP.
Naam, Adres, Telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enjoy Luxury Shop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@enjoyluxuryshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Enjoy Luxury Shop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Enjoy Luxury Shop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@enjoyluxuryshop.nl

 

© 2017 - 2024 Enjoy Luxury Shop | sitemap | rss